Orwiuysm7mx1c0dms8qt

Testbana på järnvägen får nytt signalsystem

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2017 07:22 CEST

Under 2017 installerar Strukton Rail det EU-gemensamma signalsystemet ERTMS på en testbana mellan Katrineholm och Åby. Det är på Trafikverkets uppdrag som systemets funktionalitet ska testas i verklig järnvägsmiljö, utan att påverka trafiken. Två olika ERTMS-system ska testas parallellt.

Quz13rdlxvl9qd7htc8s

Strukton ökar närvaron i järnvägsbranschen genom nytt dotterbolag

Nyheter   •   Nov 07, 2016 14:03 CET

Den svenska järnvägsbranschen står inför resursbrist de närmaste åren. Spåren på svensk järnväg är i stort behov av förnyelse, samtidigt har bolagen allt svårare att bemanna planerade arbeten med rätt kompetens. Som en dellösning stärker Strukton Rail resurserna genom ett nytt dotterbolag, RBS AB.

Hgwiq3rdzknvutifqtm2

Strukton förbereder inför bygget av Olskroken planskildhet i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2017 11:12 CEST

Under påskhelgen genomförs flera stora järnvägsarbeten I Sverige. I Göteborgsområdet förbereder Strukton Rail för bygget av Olskroken planskildhet genom spårarbeten som ska bidra till ökad kapaciteten för pendel-, regions- och fjärrtrafik till och från Göteborgs Central.

Ojgj0itwpdjccqlkzpyy

Strukton Rail bygger ut Tvärbanan

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 10:42 CET

Strukton Rail bygger ut Tvärbanan med nya vändspår i Mårtensdal, Årstaberg och Alviks Strand. Arbetena sker i samband med installationen av Tvärbanans nya signalsystem mellan 26 mars och 30 juni 2017. Vändspåren kommer att bidra till ökad flexibilitet och turtätheten i trafiken.

T2jyluhhkktthclqzezd

Obesvarade frågor kring framtidens järnvägsunderhåll

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2017 10:53 CET

Fredag 24 februari kom Trafikverkets svar på regeringens uppdrag om att utreda järnvägsunderhållets organisering. Enligt Strukton Rail, Sveriges största privata företag inom järnvägsunderhåll, innebär regeringsuppdraget vissa möjligheter, men främst bromsar det järnvägens utveckling och flyttar fokus från kärnfrågan - att Trafikverket behöver stärka sin roll som beställare av järnvägsunderhåll.

Hrjndafnp24chricoxmu

Strukton Rail tar nytt grepp i hållbarhetsarbetet

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2017 11:26 CET

Strukton Rail inleder år 2017 med att skala upp sitt hållbarhetsarbete. Företaget gjorde nyligen en intressentanalys och går nu vidare med att genomföra en väsentlighetsanalys. På kort sikt är fokus att minska miljöbelastningen från företagets tjänster för järnvägsteknologi och underhåll.

Gld1lqcdygufx8nzr5bh

Strukton Rail välkomnar beslut om statlig järnvägskontroll

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2017 07:53 CET

På torsdagen meddelade regeringen att Trafikverket ska ta över ansvaret för vissa typer av järnvägsbesiktningar. Strukton Rail välkomnar förändringen som innebär att Trafikverket får bättre koll på järnvägens status och underhållsbehov. - Positivt för samarbetet mellan branschen och Trafikverket. Det ökar våra möjligheter att bygga robust järnväg tillsammans, menar Robert Röder, vd Strukton Rail.

Y7llynhnl3e0j0rvbyle

Tunnelbanan Stockholmarnas livlina i snökaoset

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2016 12:06 CET

Efter ett dygn av snökaos ondgör sig frustrerade Stockholmsbilister över att snöröjningen inte fungerar. I tunnelbanan har dock trafiken rullat vidare trots snömängderna. Strukton Rail är underhållsentreprenören som ansvarar för tunnelbanan. Under ett dygn har man extrabemannat för att klara det extrema vädret. Och det lyckades. Med mindre förseningar har tunnelbanan varit i trafik även på natten.

T2jyluhhkktthclqzezd

Strukton ökar närvaron i järnvägsbranschen med nytt dotterbolag

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2016 13:07 CET

Den svenska järnvägsbranschen står inför resursbrist de närmaste åren. Spåren på svensk järnväg är i stort behov av förnyelse, samtidigt har bolagen allt svårare att bemanna planerade arbeten med rätt kompetens. Som en dellösning på problemen stärker Strukton Rail resurserna genom ett nytt dotterbolag, RBS AB.

Media no image

Strukton Rail frias för dödsolycka

Pressmeddelanden   •   Jul 08, 2016 15:56 CEST

Järnvägsföretaget Strukton Rail frias för arbetsmiljöbrott och vållande till annans död i samband med en tågolycka i Kimstad i Östergötland 2010. Det meddelade Norrköpings tingsrätt på fredagen. Åklagaren hade yrkat att Strukton Rail skulle betala 5 miljoner kronor i företagsbot.

Vid olyckstillfället bedrev Strukton Rail spårarbete på Trafikverkets uppdrag. En grävmaskin halkade av spåret, och när ett X2000-tåg passerade på spåret intill kolliderade tåget med grävmaskinens skopa. Olyckan ledde till att en person miste livet och att 15 personer skadades.

– Den friande domen bekräftar att det finns en otydlighet när det gäller säkerheten på järnvägen. Ansvarsfördelningen behöver förtydligas, och det är ett arbete som vi sedan tidigare bedriver tillsammans med andra företag i branschen och Trafikverket. Målet är att den tragiska olyckan i Kimstad 2010 aldrig ska behöva upprepas, säger Lisa Borges, kommunikationschef på Strukton Rail.

I februari lanserade Strukton Rail en ny säkerhetsplattform som i tio punkter sammanfattar de viktigaste principerna för ett högt säkerhetsmedvetande vid arbete på järnvägen. Anställda i hela företaget har bidragit i arbetet med att ta fram plattformen.

– Alla som arbetar med den svenska järnvägen har ett stort ansvar för att säkerheten prioriteras när vi tillsammans ska se till att tågen kommer fram i tid. Vi har ett gott samarbete med andra företag i branschen och med Trafikverket om säkerhetsfrågorna. Bland annat har vi ett nybildat samarbetsforum där säkerhet är en av kärnfrågorna, säger Lisa Borges.

För mer information: Lisa Borges, kommunikationschef, Strukton Rail, 076-115 26 22, lisa.borges@strukton.se

Strukton Rail är en helhetsleverantör av infrastrukturlösningar för järnväg. Vi ansvarar för drift och underhåll på stora delar av Trafikverkets bansträckor och förser SL:s spår med service och felavhjälpning.  Genom proaktivt underhåll arbetar Strukton Rail för att leverera förutsättningarna för en säker och punktlig spårtrafik. I Sverige arbetar 870 anställda och år 2015 hade företaget en omsättning på 2,5 miljarder kronor.

Strukton Rail Sverige ingår i den europeiska koncernen Strukton Rail, med 4000 anställda och verksamhet i sex länder i Europa.

>>Läs mer om Strukton Rail Sverige på www.strukton.se

Järnvägsföretaget Strukton Rail frias för arbetsmiljöbrott och vållande till annans död i samband med en tågolycka i Kimstad i Östergötland 2010. Det meddelade Norrköpings tingsrätt på fredagen. Åklagaren hade yrkat att Strukton Rail skulle betala 5 miljoner kronor i företagsbot.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • Intern och extern kommunikation
  • lisabc.boronges@fistpkrukton.se
  • 010-480 56 22

Om Strukton Rail

Strukton Rail - We find it before it breaks

Strukton Rail är en helhetsleverantör av infrastrukturlösningar för järnväg. Vi rustar upp och bedriver underhåll på flera järnvägssträckor i Sverige och Skandinavien, med Trafikverket och Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting (SL) som största kunder. Genom proaktivt underhåll av spår och järnvägar vill Strukton Rail bidra till samhällsnytta och till en säker och punktlig spårtrafik. I Sverige arbetar ca 870 anställda.

Adress

  • Strukton Rail
  • Västberga allé 60
  • 126 30 Hägersten
  • Sverige