Media no image

Strukton Rail frias för dödsolycka

Pressmeddelanden   •   Jul 08, 2016 15:56 CEST

Järnvägsföretaget Strukton Rail frias för arbetsmiljöbrott och vållande till annans död i samband med en tågolycka i Kimstad i Östergötland 2010. Det meddelade Norrköpings tingsrätt på fredagen. Åklagaren hade yrkat att Strukton Rail skulle betala 5 miljoner kronor i företagsbot.

Vid olyckstillfället bedrev Strukton Rail spårarbete på Trafikverkets uppdrag. En grävmaskin halkade av spåret, och när ett X2000-tåg passerade på spåret intill kolliderade tåget med grävmaskinens skopa. Olyckan ledde till att en person miste livet och att 15 personer skadades.

– Den friande domen bekräftar att det finns en otydlighet när det gäller säkerheten på järnvägen. Ansvarsfördelningen behöver förtydligas, och det är ett arbete som vi sedan tidigare bedriver tillsammans med andra företag i branschen och Trafikverket. Målet är att den tragiska olyckan i Kimstad 2010 aldrig ska behöva upprepas, säger Lisa Borges, kommunikationschef på Strukton Rail.

I februari lanserade Strukton Rail en ny säkerhetsplattform som i tio punkter sammanfattar de viktigaste principerna för ett högt säkerhetsmedvetande vid arbete på järnvägen. Anställda i hela företaget har bidragit i arbetet med att ta fram plattformen.

– Alla som arbetar med den svenska järnvägen har ett stort ansvar för att säkerheten prioriteras när vi tillsammans ska se till att tågen kommer fram i tid. Vi har ett gott samarbete med andra företag i branschen och med Trafikverket om säkerhetsfrågorna. Bland annat har vi ett nybildat samarbetsforum där säkerhet är en av kärnfrågorna, säger Lisa Borges.

För mer information: Lisa Borges, kommunikationschef, Strukton Rail, 076-115 26 22, lisa.borges@strukton.se

Strukton Rail är en helhetsleverantör av infrastrukturlösningar för järnväg. Vi ansvarar för drift och underhåll på stora delar av Trafikverkets bansträckor och förser SL:s spår med service och felavhjälpning.  Genom proaktivt underhåll arbetar Strukton Rail för att leverera förutsättningarna för en säker och punktlig spårtrafik. I Sverige arbetar 870 anställda och år 2015 hade företaget en omsättning på 2,5 miljarder kronor.

Strukton Rail Sverige ingår i den europeiska koncernen Strukton Rail, med 4000 anställda och verksamhet i sex länder i Europa.

>>Läs mer om Strukton Rail Sverige på www.strukton.se

Järnvägsföretaget Strukton Rail frias för arbetsmiljöbrott och vållande till annans död i samband med en tågolycka i Kimstad i Östergötland 2010. Det meddelade Norrköpings tingsrätt på fredagen. Åklagaren hade yrkat att Strukton Rail skulle betala 5 miljoner kronor i företagsbot.

Läs vidare »
Gnpqjhq1xhcfokfylmyw

Mätfordonet Hedwig förbättrar järnvägsunderhållet

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2016 14:13 CEST

Nu blir det lättare att kartlägga underhållsbehovet hos landets spårväxlar. Under Almedalsveckan lanserar Strukton Rail den nya besiktningsvagnen Hedwig, som kontrollerar växlar med hjälp av laser och höghastighetsfilm. Vagnen ingår i ett planeringssystem som ska göra underhållet mer effektivt och ekonomiskt.

Media no image

Kimstadsrättegången avgörs idag

Pressmeddelanden   •   Jul 08, 2016 08:55 CEST

Klockan 11.00 idag kommer domen i rättegången efter den tragiska tågolyckan i Kimstad 2010, där Strukton Rail står åtalade för arbetsmiljöbrott samt vållande till annans död och kroppsskada.

Strukton Rail hoppas att domen ska skapa klarhet i ansvarfrågan vid arbeten på järnväg. Under dagen kommer vi att gå igenom domen och de slutsatser som dragits, därefter besvarar vi gärna frågor från media.

Vid olyckstillfället bedrev Strukton Rail spårarbeten på uppdrag av Trafikverket. En grävmaskin halkade av spåret och när ett X2000-tåg passerade på spåret intill kolliderade det med grävmaskinens skopa.

För mer information: Lisa Borges, kommunikationschef Strukton Rail 076-115 26 22, lisa.borges@strukton.se.

Strukton Rail är en helhetsleverantör av infrastrukturlösningar för järnväg. Vi ansvarar för drift och underhåll på stora delar av Trafikverkets bansträckor och förser SL:s spår med service och felavhjälpning.  Genom proaktivt underhåll arbetar Strukton Rail för att leverera förutsättningarna för en säker och punktlig spårtrafik. I Sverige arbetar 850 anställda och år 2014 hade företaget en omsättning på 2,2 miljarder kronor.

Strukton Rail Sverieg ingår i den europeiska koncernen Strukton Rail, med 4000 anställda och verksamheter i sex länder i Europa.

>>Läs mer om Strukton Rail Sverige på www.strukton.se

Klockan 11.00 idag kommer domen i rättegången efter den tragiska tågolyckan i Kimstad 2010, där Strukton Rail står åtalade för arbetsmiljöbrott samt vållande till annans död och kroppsskada. Strukton Rail hoppas att domen ska skapa klarhet i ansvarfrågan vid arbeten på järnväg. Under dagen kommer vi att gå igenom domen och de slutsatser som dragits, därefter besvarar vi gärna frågor från media.

Läs vidare »
Bxvvshu2xhc2lg4htqid

Rättegång ska ge svar om ansvarsförhållanden på järnväg

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2016 15:23 CEST

På tisdagen inleddes rättegången i Norrköpings tingsrätt med anledning av tågolyckan i Kimstad i Östergötland 2010. Olyckan ledde till att en person miste livet och att ytterligare 18 personer skadades. Strukton Rail, som utförde arbete på platsen, vill att rättegången leder till att ansvarsförhållandena vid järnvägsarbeten tydliggörs.

H3ireqtsavgveibtaes4

Strukton underhåller cityspår i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2016 12:12 CEST

Idag står det klart att Strukton Rail får förnyat förtroende att sköta underhållet av järnvägen genom centrala Stockholm. Med start 1 maj 2017 ansvarar Strukton för banor, el- och signalsystem mellan Stuvsta och Sörentorp, samt mellan Tomteboda och Sundbyberg.

Rqrlpmlnlvpqpquxdxyz

Strukton Rail underhåller Citybanan

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2016 11:48 CEST

År 2017 öppnar Stockholms helt nya pendeltågssträcka för trafik. Citybanan är en sex kilometer lång järnväg som löper genom tunnlar under centrala Stockholm. Strukton Rail har byggt hela Citybanan och nu är det klart att Strukton Rail också kommer att ansvara för järnvägsunderhållet när banan öppnar för trafik. I ansvaret ingår underhåll av all teknik för järnvägens spår-, el-, och signalsystem.

Media no image

Strukton Rail lägger nya spår mellan Boden och Bastuträsk

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2016 06:52 CET

Idag står det klart att det blir Strukton Rail som förser den slitna järnvägen mellan Boden och Bastuträsk med nya spår. De senaste åren har sträckan drabbats av rälsbrott och andra händelser, som kan kopplas till järnvägens försämrade bärighet. Spåren är därför i stort behov av förnyelse. Den första arbetsetappen inleds redan i april 2016.


Spårbytet mellan Boden och Bastuträsk fanns tidigare med i Trafikverkets underhållsplan, för att sedan skjutas på framtiden efter en budgetomröstning i riksdagen 2015. Men beslutet omprövades och nu finns en plan för att byta ut räls och slipers samt rena makadamen på sammanlagt tio mil järnväg. Arbetet utförs i tre etapper med start i april. I den första etappen omfattas sträckan Koler- Älsbyn, följt av Storblåliden-Koler och Bastuträsk-Träskholm. Hela arbetet beräknas vara klart i oktober 2017.

Stambanan genom övre Norrland trafikeras främst av godståg och är ett viktigt transportstråk för gruv- och skogsindustrin i norra Sverige. På grund av sin överskridna livslängd och minskade bärighet har stråket haft sänkta hastighetsbegränsningar under en tid, vilket har påverkat industriföretagens transportmöjligheter och tågoperatörernas körscheman.

Strukton Rail är glada för detta uppdrag som kommer från Trafikverket.

För ytterligare information, kontakta Strukton Rails kommunikationschef Lisa Borges, 010-480 56 22


Strukton Rail är Skandinaviens största privata järnvägsentreprenör. Vi bygger, driver och underhåller järnväg samt förser spår- och järnvägssystem med kraft. Strukton Rail ingår i en europeisk koncern med verksamhet i Sverige, Belgien, Danmark, Italien och Nederländerna. Strukton Rail Sverige har drygt 870 medarbetare och år 2015 omsatte bolaget 2,5 miljarder kronor. Strukton Rail ser till att banor och spåranläggningar håller god standard. På så sätt bidrar vi till löftet om en punktlig spårtrafik.

>>Läs mer om Strukton Rail Sverige på www.strukton.se

Idag står det klart att det blir Strukton Rail som förser den slitna järnvägen mellan Boden och Bastuträsk med nya spår. De senaste åren har sträckan drabbats av rälsbrott och andra händelser, som kan kopplas till järnvägens försämrade bärighet. Spåren är därför i stort behov av förnyelse. Den första arbetsetappen inleds redan i april 2016.

Läs vidare »
Lxnyogb5cnovfxkm7mwr

Strukton Rail lanserar tio punkter för säkerhet på järnvägen

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2016 13:38 CET

Vi jobbar säkert eller inte alls. Så lyder den första av tio punkter i den nya säkerhetsplattform som järnvägsentreprenören Strukton Rail lanserar. Plattformen har tagits fram för att ta fasta på hur viktig säkerheten är i arbetet på landets järnvägar och i andra spårmiljöer.

Media no image

Inget avtalsbrott bakom tågstoppet på Västra stambanan i september

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2015 11:02 CEST

Järnvägsaktören Strukton Rail tillbakavisar att företaget skulle ha gjort sig skyldiga till avtalsbrott i samband med det omfattande tågstoppet på Västra  stambanan i september. Även Trafikverket tillbakavisar påståendet.

I en artikel i Göteborgs-Posten den 22 oktober öppnar chefen för Trafikverket Investering Distrikt Väst för skadeståndskrav mot Strukton Rail med anledning av ett omfattande tågstopp i september. Trafikverket stoppade då tågtrafiken på ett spår mellan Göteborg och Alingsås sedan ett rälsbrott hade uppstått i nylagd räls. Den påföljande utredningen slog fast att det inte fanns något materialfel på rälsen.

Under Strukton Rails arbete i juni med att lägga de nya spåren, upptäckte personal vid kapning av räls att materialet betedde sig på ett oväntat sätt. Man gjorde då en bedömning av materialets kondition, med slutsatsen att det inte innehöll några brister. I samband med rälsbrottet i september meddelades Trafikverket om iakttagelserna som gjorts under spårarbetet. Vid Trafikverkets analyser under avstängningen i september konstaterades på samma sätt att materialet inte innehöll några brister.

– Vår personal gjorde en riktig bedömning i samband med rälsbygget, och vi har inte brustit i förhållande till vårt avtal med Trafikverket. Man kan alltid önska mer och tätare information men vår hantering vid iakttagelserna i juni följer gällande rutiner, säger Robert Röder, vd på Strukton Rail.

– När rälsbrottet uppstod i september var det naturligt att informera Trafikverket om våra iakttagelser under bygget av rälsen. Men vår information skulle inte ha kunnat förhindra den utredning som Trafikverket kände sig tvingade att genomföra i september. Därför blir det fel att lasta Strukton Rail för trafikstoppet, säger Robert Röder.

Strukton Rail är Sveriges näst största järnvägsentreprenör och utför en stor mängd projekt och underhållsarbeten på uppdrag av Trafikverket.

– Vi har ett gott samarbete med Trafikverket. Tillsammans arbetar vi ständigt för att förbättra järnvägen, för att den ska bli till största nytta för tågresenärerna och samhället, säger Robert Röder.

>>Läs Trafikverkets rättelse via länken:

http://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalands-lan/vastrastambanan-sparbyte-alingsas-goteborg/aktuellt/kommentar-till-artikel-i-gp-22-oktober/

För mer information:

Robert Röder, vd, 076-115 20 10, robert.roder@strukton.se

Lisa Borges, kommunikationschef, 076-115 26 22, lisa.borges@strukton.se

Strukton Rail är en helhetsleverantör av infrastrukturlösningar för järnväg. Vi ansvarar för drift och underhåll på stora delar av Trafikverkets bansträckor och förser SL:s spår med service och felavhjälpning.  Genom proaktivt underhåll arbetar Strukton Rail för att leverera förutsättningarna för en säker och punktlig spårtrafik. I Sverige arbetar 850 anställda och år 2013 hade företaget en omsättning på 2,1 miljarder.

Strukton Rail AB ingår i koncernen med samma namn, med 4000 anställda och verksamheter i sex länder i Europa.

>>Läs mer om Strukton Rail på www.strukton.se

Järnvägsaktören Strukton Rail tillbakavisar att företaget skulle ha gjort sig skyldiga till avtalsbrott i samband med det omfattande tågstoppet på Västra stambanan i september. Påståendet fanns i en artikel publicerad i Göteborgs-Posten 2015-10-22. Även Trafikverket tillbakavisar anklagelsen.

Läs vidare »
Media no image

Strukton Rail: Trafikverket ansvariga för olyckan i Kimstad

Nyheter   •   Aug 27, 2015 17:25 CEST

På onsdagen lämnade Strukton Rail in sitt svaromål till Norrköpings tingsrätt i målet angående tågolyckan i Kimstad i Östergötland 2010. Olyckan ledde till att en person miste livet och att ett antal personer skadades. Före olyckan hade Trafikverket sagt nej till hastighetsnedsättning. Trafikverket hade också bestämt att arbetet skulle utföras utan möjlighet att stänga av spåret. Därför menar Strukton Rail att Trafikverket hade ansvaret för den allvarliga olyckan.

Vid olyckstillfället bedrev Strukton Rail spårarbete på Trafikverkets uppdrag. En grävmaskin halkade av spåret, och när ett X2000-tåg passerade på spåret intill träffades tåget av grävmaskinens skopa. Före olyckan hade Strukton Rail begärt sänkt hastighet till 70 kilometer i timmen för tågen på det intilliggande spåret. Trafikverket beviljade inte hastighetsnedsättningen. Tåget som krockade med arbetsfordonet höll 133 kilometer i timmen.

– Om hastighetsgränsen i stället hade varit 70 kilometer i timmen hade olyckan i bästa fall kunnat undvikas helt. Att Trafikverket höjde hastigheten mot Struktons vilja visar att Trafikverket haft det faktiska arbetsmiljöansvaret. Därmed bär de också ansvaret för den allvarliga olyckan. Strukton Rail och andra järnvägsentreprenörer kan inte ta ansvar för omständigheter som vi inte råder över, säger Robert Röder, vd på Strukton Rail.

Vid järnvägsarbeten delegerar Trafikverket arbetsmiljöansvaret till Strukton Rail och andra entreprenörer. Men det är Trafikverket som i slutändan tar beslut om vilka skydd som entreprenören får använda. Det leder till att entreprenören ofta inte får det skydd som entreprenören önskar.

Svaromålet som Strukton Rail lämnade in på onsdagen innebär att Strukton utvecklat sin inställning i förhållande till det pressmeddelande och den debattartikel om saken som företaget publicerade i juni.

– Genom Trafikverkets agerande har vi inte haft det arbetsmiljöansvar som åklagaren påstår. Man kan inte ha ansvar för omständigheter som man inte har befogenhet över, säger Robert Röder.

För mer information:
Lisa Borges, kommunikationschef, Strukton Rail, 076-115 26 22, lisa.borges@strukton.se

På onsdagen lämnade Strukton Rail in sitt svaromål till Norrköpings tingsrätt i målet angående tågolyckan i Kimstad i Östergötland 2010. I svaromålet klargör Strukton Rail varför man anser att Trafikverket hade ansvaret för den allvarliga olyckan.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • Intern och extern kommunikation
  • bdxoibauyalidwsa.bqbortigeeis@sbstruktfiewon.stce
  • 010-480 56 22

Om Strukton Rail

Strukton Rail - We find it before it breaks

Strukton Rail AB är en helhetsleverantör av infrastrukturlösningar för järnväg. Strukton driver flera stora underhållskontrakt och projekt i Sverige och Skandinavien, där Trafikverket och Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting (SL) är de största kunderna. I Sverige arbetar ca 850 anställda och år 2013 omsatte bolaget 2,1 miljarder kronor.

Adress

  • Strukton Rail
  • Uddvägen 7
  • 131 54 Nacka