Följ Strukton Rail

Fokus på antikorruption och minskade utsläpp i Struktons hållbarhetsarbete

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2017 06:37 CEST

Genom en väsentlighetsanalys och i dialog med sina intressenter, har Strukton Rail ringat in åtta områden för sitt fortsatta hållbarhetsarbete. Högst på listan står arbetet med antikorruption samt minskade utsläpp från transporter. I nästa steg bestäms mål och mått för respektive område.

Sju av de åtta fokusområdena har pekats ut av Struktons intressenter, medan det åttonde, Jämställdhet och mångfald, har beslutats av bolagsledningen. I bedömningen har intressenterna tittat på vilka områden som är viktigast för dem, samt vad som bör vara viktigast i Struktons egen målsättning om att bedriva en hållbar verksamhet.

Att antikorruption värderas högt av intressenterna ser hållbarhetsstrategen Johan Sundqvist som något positivt, och ganska självklart. Underhållsmarknaden på järnväg inrymmer både myndigheter och privata företag, där uppdrag tilldelas genom offentlig upphandling.

‒ Avståndet mellan upphandlande infrastrukturförvaltare och utförande underhållsföretag är ofta kort. Dessutom har vi en flexibel arbetsmarknad och det är inte ovanligt att före detta kollegor och arbetskamrater någon gång hamnar på varsin sida i en upphandling, eller blir leverantörer i varandras projekt. Antikorruptionsarbetet innebär att vi mäter hur vi arbetar korrekt och affärsmässigt i relationen till både kunder och leverantörer, menar Johan Sundqvist.

De åtta områden som tagits fram är Antikorruption, Minskade utsläpp från transporter, Säkerhet, Arbetsmiljö och hälsa, Anställningsvillkor, Ekonomiskt resultat, Leverantörsrelationer samt Jämställdhet och mångfald.

Det övergripande hållbarhetsarbetet inom Strukton fortsätter nu in i nästa fas, då rimliga mål och mått ska tas fram för respektive mätområde. Vidare förbereder Strukton för den integrerade års- och hållbarhetsredovisning för år 2017, som publiceras under våren 2018.

För mer information om Strukton Rails hållbarhetsarbete, kontakta Johan Sundqvist 010-480 56 08.

FAKTA: Den övergripande planen för Strukton Rails arbete inom ansvarsfullt företagande är uppdelad i fem faser: Intressentanalys, Väsentlighetsanalys, Mål och mått för ansvarsfullt företagande, Utveckling av arbetssätt, samt uppföljning genom hållbarhetsredovisning. Arbetet under 2017 är nu framme vid fas tre.

Strukton Rail följer standarden enligt GRI, i kombination med ledningssystemet ISO 26000 för ansvarsfullt företagande. Företagets hållbarhetsredovisning kommer att ha utgångspunkt i dessa två verktyg.

Strukton Rail levererar infrastrukturlösningar för järnväg. Som Sveriges största privata järnvägsentreprenör bygger, driver och underhåller vi spårsystem i Skandinavien. Vi rustar även upp spåranläggningar, förser dem med kraftförsörjning och har digitala lösningar för besiktning, övervakning och annan teknologi för att underhålla spårsystem långsiktigt och proaktivt. Genom vårt arbete vill vi bidra till samhällsnytta och till en säker och punktlig spårtrafik. I Sverige arbetar 900 anställda och år 2016 hade företaget en omsättning på 2,6 miljarder kronor.

Strukton Rail ingår i en koncern med 4000 anställda och verksamhet i fem länder i Europa samt i USA och Australien.

>>Läs mer om Strukton Rail Sverige på www.strukton.se

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.