Följ Strukton Rail

Taggar

Strukton underhåller cityspår i Stockholm

Strukton underhåller cityspår i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2016 12:12 CEST

Idag står det klart att Strukton Rail får förnyat förtroende att sköta underhållet av järnvägen genom centrala Stockholm. Med start 1 maj 2017 ansvarar Strukton för banor, el- och signalsystem mellan Stuvsta och Sörentorp, samt mellan Tomteboda och Sundbyberg.

Strukton Rail underhåller Citybanan

Strukton Rail underhåller Citybanan

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2016 11:48 CEST

År 2017 öppnar Stockholms helt nya pendeltågssträcka för trafik. Citybanan är en sex kilometer lång järnväg som löper genom tunnlar under centrala Stockholm. Strukton Rail har byggt hela Citybanan och nu är det klart att Strukton Rail också kommer att ansvara för järnvägsunderhållet när banan öppnar för trafik. I ansvaret ingår underhåll av all teknik för järnvägens spår-, el-, och signalsystem.

Strukton Rail lägger nya spår mellan Boden och Bastuträsk

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2016 06:52 CET

Idag står det klart att det blir Strukton Rail som förser den slitna järnvägen mellan Boden och Bastuträsk med nya spår. De senaste åren har sträckan drabbats av rälsbrott och andra händelser, som kan kopplas till järnvägens försämrade bärighet. Spåren är därför i stort behov av förnyelse. Den första arbetsetappen inleds redan i april 2016.

Strukton Rail lanserar tio punkter för säkerhet på järnvägen

Strukton Rail lanserar tio punkter för säkerhet på järnvägen

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2016 13:38 CET

Vi jobbar säkert eller inte alls. Så lyder den första av tio punkter i den nya säkerhetsplattform som järnvägsentreprenören Strukton Rail lanserar. Plattformen har tagits fram för att ta fasta på hur viktig säkerheten är i arbetet på landets järnvägar och i andra spårmiljöer.

Inget avtalsbrott bakom tågstoppet på Västra stambanan i september

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2015 11:02 CEST

Järnvägsaktören Strukton Rail tillbakavisar att företaget skulle ha gjort sig skyldiga till avtalsbrott i samband med det omfattande tågstoppet på Västra stambanan i september. Påståendet fanns i en artikel publicerad i Göteborgs-Posten 2015-10-22. Även Trafikverket tillbakavisar anklagelsen.

Strukton Rail bestrider företagsbot för dödsolycka på järnväg

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2015 10:38 CEST

Strukton Rail har av åklagare stämts på 2,5 miljoner kronor för arbetsmiljöbrott och vållande till annans död i samband med en tågolycka 2010. Olyckan skedde i Kimstad i Östergötland och ledde till att en person miste livet och att 15 personer skadades. Strukton Rail bestrider företagsboten och hävdar att även Trafikverket bär ansvar för olyckan.

Strukton Rail bestrider företagsbot för dödsolycka på järnväg

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2015 08:45 CEST

Strukton Rail har stämts på 2,5 miljoner kronor för arbetsmiljöbrott och vållande till annans död i samband med en allvarlig tågolycka 2010. Olyckan skedde i Kimstad i Östergötland och ledde till att en person miste livet och 15 personer skadades. Strukton Rail bestrider företagsboten och menar att även Trafikverket bär ansvar för olyckan.

Strukton Rail bygger norra förbindelsen till Citybanan

Strukton Rail bygger norra förbindelsen till Citybanan

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2015 07:36 CEST

Strukton Rail har fått Trafikverkets uppdrag att rusta upp spårsystemet vid Tomteboda, strax norr om Stockholms central. Arbetet inleds i september 2015 och kommer att vara klart i augusti nästa år. När Citybanan är färdigbyggd 2016, kommer den just här att kopplas ihop med järnvägen som tar både fjärr- och pendeltågstrafiken norrut.

Ministerbesök på spåret

Ministerbesök på spåret

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2015 15:01 CEST

Måndag 13 april tar infrastrukturminister Anna Johansson på sig skyddsutrustningen och ger sig ut i spårmiljö. Under några sena kvällstimmar besöker hon Strukton Rails underhållsarbeten på järnvägen utanför Järna och Älvsjö söder om Stockholm. Vid besöket kommer Strukton att berätta om och visa exempel på järnvägsunderhåll åt Trafikverket.

VD LÄMNAR STRUKTON RAIL DANMARK A/S

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2015 15:53 CET

Efter beslut från Strukton Rails styrelse lämnar Per Bredesgaard sin anställning som VD för Strukton Rail Danmark A/S. Förändringen genomförs med omedelbar verkan. Orsaken är bolagets negativa lönsamhet under ett antal år och ett behov av att anpassa ledarskapet till företagets förändringsstrategi och utveckling på den danska marknaden

STRUKTON RAIL FÅR UPPDRAG I SÖDRA SVERIGE

Pressmeddelanden   •   Jan 07, 2015 16:32 CET

Strukton Rail har fått Trafikverkets uppdrag att sköta drift och underhåll av järnvägsområdet runt Malmö. Kontraktet har ett värde på 482 miljoner kronor och gäller i fem år med start 1 September 2015.

Strukton Rail varslar om övertalighet

Pressmeddelanden   •   Sep 02, 2014 15:06 CEST

Strukton Rail AB varslar om övertalighet på cirka 50 tjänster. Varslet ingår i åtstramningar som genomförs i en anpassning till den vikande marknaden, och till de nedskärningar på 1,5 miljarder kronor i Trafikverkets budget som har meddelats för år 2015/2016. Under hösten ska företaget genomföra kostnadsbesparingar motsvarande 45 miljoner kronor.

Strukton Rail tecknar nytt underhållskontrakt med Trafikverket

Strukton Rail tecknar nytt underhållskontrakt med Trafikverket

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2014 13:27 CEST

Nyligen blev det klart att Strukton Rail har fått Trafikverkets uppdrag att ansvara för järnvägsinfrastrukturen i södra Storstockholm. Det rör sig om en så kallad totalentreprenad som innefattar banteknik, el, kontaktledning, signalsystem inklusive felavhjälpning och reparationer på bandelarna Västra stambanan och Nynäsbanan. Sammanlagt ingår 31 mil järnväg i uppdraget.

Ingen övertalighet vid Strukton Rails förvärv

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2014 11:23 CEST

STOCKHOLM 2014-03-31 Nu står det klart att ingen personal blir övertalig i samband med Strukton Rails köp av Balfour Beatty Rails skandinaviska verksamhet. Alla anställda behåller jobbet, samtidigt som man gör vissa förändringar i ansvars- och rollfördelningen inom företaget.

ANDERS GÄRDSTRÖM TILLTRÄDER SOM VICE VD PÅ STRUKTON RAIL

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2014 13:53 CET

STOCKHOLM 2014-01-09 Anders Gärdström lämnar sin post som vd i Balfour Beatty Rail Skandinavien för att inleda uppdraget som vice vd i Strukton Rail AB, med tillträde den 9 januari 2014. Förändringen sker i samband med att Strukton slutför förvärvet av Balfour Beatty Rails skandinaviska verksamhet.

Strukton Rail förvärver Balfour Beatty Rail Skandinavien

Strukton Rail förvärver Balfour Beatty Rail Skandinavien

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2013 15:02 CET

Strukton Rails ägare Oranjewoud N. V. meddelar idag att dotterbolaget Strukton Rail har undertecknat ett förvärv av Balfour Beatty Rail Skandinavien. I förvärvet ingår all Balfour Beatty Rail Skandinaviens pågående järnvägsverksamhet i Sverige och Danmark. Strukton Rail kommer att driva all verksamhet vidare under namnet Strukton Rail. De finansiella delarna av affären slutförs i början av 2014.

Strukton Rail beläggs med företagsbot efter dödsolycka

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2013 13:47 CET

1 februari 2010 omkom en av Struktons medarbetare vid ett snöröjningsarbete på järnvägen, vid Linghems station söder om Linköping. Idag yrkar åklagaren på att Strukton beläggs med en företagsbot på 3 miljoner kronor för händelsen. Strukton erkänner sitt fulla ansvar vid arbetsplatsolyckan och kommer inte att motsätta sig boten.

Citybanans spårsystem byggs av Strukton Rail

Pressmeddelanden   •   Sep 02, 2013 08:10 CEST

STOCKHOLM 2013-09-02 Strukton Rail AB har fått uppdraget att bygga hela järnvägssträckningen, med tillhörande teknik, inom projektet Citybanan i Stockholm. Trafikverket är beställare av arbetet som har ett värde på 207 miljoner kronor. Hela bygget ska vara färdigt vid årsskiftet 2016/2017.

Strukton får förnyat och utökat ansvar på Södra stambanan

Pressmeddelanden   •   Jul 15, 2013 09:30 CEST

Strukton Rail har tecknat en ny avtalsperiod med Trafikverket för underhåll av järnvägen på Södra stambanans norra del. Kontraktet gäller från och med maj 2014 och har ett sammanlagt värde av 700 miljoner kronor.

Strukton Rail utför slipersbyte i Norrland

Strukton Rail utför slipersbyte i Norrland

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2013 09:59 CEST

Strukton Rail har fått i uppdrag att byta ut 850 DEF-sliprar på Trafikverkets järnvägssträcka mellan Vännäs och Umeå. Samtidigt som nya betongsliprar kommer på plats passar man på att rikta, nivåjustera spåret på sträckan.